Medial coaching/vägledning

.

När jag jobbar med medial vägledning/coaching så tonar jag in mig och läser av det som jag får till mig i samarbete med mina guider och andra högt utvecklade väsen som tex änglar för att få en helhetsbild av personen ifråga innan själva sessioen startar.

Personen i fråga kan vid inbokningen av sessionen fundera på vad hon/han har för intention och vill uppnå med den mediala coachningen för att komma vidare i sin personliga och
andliga utveckling . Lyfta sådant som är viktigt och i prioritet för stunden. 

 Personen ifråga ringer sedan upp mig på avtalad tid och sessionen börjar. Sessionen pågår i 60 min