Medial coaching

.


Jag  har ett holistiskt synsätt på människan.Jag ser till alla delar i form av kropp,själ och ande. Tankar och känslor är starkt förbunda med varandra och skapar den helhet som du/jag är. Alla komponenter av oss själva liksom områden i vår tillvaro påverkar ständigt varandra och behöver komma i balans för att vi ska uppnå hälsa o välbefinnande.

I denna coaching/vägledning så tittar vi på din nuvarande livssituation och dina önskemål vad gäller det som du vill ha råd och hjälp med.Jag förmedlar det som kommer till mig samt ger konkreta råd och tips i din vardag som kan hjälpa dig till en mer balanserad tillvaro.Vid bokning av tider
Tel 073/0622456
gabriellamorlin63@hotmail.com

60 min                          600 kr

swich 0730622456
Bankgiro  778-7690