MediaL coaching/Healing
i kombination

Den här kombinationen av medial vägledning och healing gör jag både på distans, via telefonsamtal och vid personliga möten. 

Distans (telefonsessioner)

Inför inbokad session tonar jag in mig på personen ifråga  och gör en första avläsning /scanning av hur det ser ut energimässigt i vederbörandes kropp. När jag tonar in mig på en individ ser jag om det finns blockeringar och stagnationer i personens energisystem. Dessa kan ta sig uttryck på olika sätt men hänger ofta ihop med mentala och känslomässiga obalanser eller obearbetade minnen.

När vederbörande sedan ringer upp så berättar jag vad jag har sett och fått till mig. Vi pratar sedan om personens livssituation för att individen ska komma i kontakt med eventuella undermedvetna och låsta känslor. Tillsammans hittar vi sedan konkreta praktiska lösningar för att komma vidare i den aktuella livssituationen.


Jag vidarbefordrar även de budskap jag mottager från det team från högre dimensioner som jag får till mig. Då det är dags för Healingen så fungerar jag som ett instrument/kanal som mitt healingteam arbetar igenom. Personen ifråga får då rätt healingfrekvens på de skikt och ställen i kroppen som just den individen behöver.  
Efter sessionen återkopplar jag via mejl eller sms och berättar vad jag kunde se och vad jag fick till mig för budskap som är viktigt för personen att ta del av.


Session /Personligt möte

När det gäller personligt möte så bokar vi in en tid och dag Så sker sessionen fysiskt på plats.

 
 
60 min medial vägledning/Healing      600 kr

 
Vid bokning av session ring eller mejla mig.
Tel: 073-06 22 456
Mejl: gabriellamorlin63@hotmail.com 


Bankgiro:  778-7690  eller swich 0730622456