Healing

Om  Healing


Healing är energi . Något helt naturligt som alltid har funnits omkring oss i alla tider och som allt består av  i olika frekvenser .När vi inte mår bra känslomässigt, mentalt eller fysiskt så är vi inte i balans med den livsenergi som  naturligt flödar i vår kropp . Då kan healingen med dess olika energifrekvenser hjälpa till att fylla på energi och lösa upp stagnerade områden i olika energiskick i vår kropp så att livsenergin kan få sitt fria flöde igen.

Det finns många olika healingformer och ingenting är rätt eller fel. Healing är healing oavsett vilken form. Det är bara olika typer av energier som har olika sorts frekvenser. Det kan även skilja från gång till gång vilken frekvens och nivå av healingenergi som just den speciella individen ska ha just då.


Högfrekvent Healing  

Den här healingformens frekvenser jobbar djupgående och löser upp blockeringar i energifältet på ett kraftfullt sätt, samt transformerar och höjer individens energimässiga nivå till ett högre plan. Det är en högfrekvent energi. Där mitt healingteam jobbar genom mig. Jag är alltså en kanal för  den här healingen. Det är mycket individuellt vilken healingfrekvens som är menat att ges till var och en.  Den specialanpassas beroende på var man är i sin utveckling och har behov av just då.


Änglahealing

Den här healingformen har en mycket  högfrekvent, mjuk  och subtil energiform. Eftersom det är genom änglar som denna healing utförs så är den mycket harmoniserande och skapar balans och jämnvikt. Den är  av ren villkorslös kärlek.Här är det mycket färger med dess speciella frekvenser som det arbetas med i de olika energiskikten. Men även vitt ljus.Hur healingen går till

När healingprocessen påbörjas får individen precis den form av healing som behövs just då. Det är vanligt att man har blockeringar och stopp i flödet lite här och där. Det kan vara på grund av känslomässiga eller mentala blockeringar,vilket till exempel kan komma från obearbetade upplevelser. Därför är varje healingsession olika för olika människor beroendepå vad man bär med sig i ryggsäcken sedan tidigare. Man kan antingen ligga ner eller vara sittande. Beroende på vad som känns bäst för klienten. Distans behandling verkar minst lika bra. Då det handlar om Healingenergier.Då lägger man sig tillrätta där man är och healingen startar.

En del människor behöver ta flera healing behandlingar för att kunna lösa upp fler blockeringar  och till slut komma tillrätta med det som man bär på. Vissa personer däremot  behöver bara en  eller ett fåtal behandlingar om de till exempel  själva har jobbat mycket innan med sina blockeringar och hinder. Det är vanligt med en utrensning efter healingen. Det kan vara känslor som bubblar upp till ytan som man behöver titta på och kanske leva ut. Men det kan även ske fysiska utrensningar som tex.

huvudvärk ,illamående,yrsel,illaluktande urin mm. Där man får kissa mer än vanligt. Men det är övergående reaktioner som är tillfälliga tills kroppen och sinnet kommit i balans igen. Men det är så olika för olika individer vad som sker.Vissa blir extremt pigga och
med en härligt upplyftande känsla efteråt och ytterligare andra kan känna sig avslappnat trötta efteråt.
  Det finns två alternativ att välja på vad gäller dessa behandlingar. Vill du ha en mer avslappnande balanserande lättare form av healing så kan du ta den sesionen som är på 30 min . Önskar du en mer avancerad healing som går djupare så är den på 60 min att föredra. Ibland behöver man ha flera behandlingar uppföljningar som är i en process för att komma tillrätta med viss problematik. Bokar man då flera behandlingar på en gång så får man rabatt. Det gäller 60 min sessionerna.

                                                         

Healing distans   30 min med återkoppling via sms  eller mejl     300 kr
Healing  distans  60 min med återkoppling via sms eller mejl      600 kr

Bokar du in tre 60 min behandlingar på en gång (100 rabatt) 1 700 kr    

Jag
berättar efter behandlingen hur healingen har jobbat samt sådant jag fått till mig.
via sms eller mejl om så önskas.


För tidsbokning kontakta: 
gabriellamorlin63@hotmail.com
tel 073/0622456