Om mig

 

Gabriella Morlin Gabriella Morlin

Jag heter Gabriella Morlin och är född och uppvuxen i Stockholm, men har bott i Örnsköldsvik sedan många år tillbaka.

Ända sedan barndomen har jag haft många mediala upplevelser. Medialiteten har därför varit helt naturligt för mig och jag har alltid känt en stark förbindelse och sammanlänkning med naturen och djuren samt andra dimensioner och nivåer. Så länge jag kan minnas har jag känt en stark önskan om att få hjälpa människor och djur till bästa möjliga livskvalitet. Som Medial Coach, Healer och andlig konstnär så kan jag finnas med en bit på vägen i din personliga utveckling med dessa redskap. 

Förutom mina många års erfarenhet av att arbeta med friskvård och hälsa så har jag flertalet friskvårdsutbildningar med mig i mitt bagage:

- Friskvårdsutbildning på Hampnäs folkhögskola.
- Utbildad klassisk massör
- Utbildad beröringspedagog
- Reiki healing steg 1 och 2
- Utbildad djurkomunikatör
- Utbildad terapihundförare
- Utbildad aurvedisk aromaterapeut
- Utbildning i mental träning av Dr Lars-Erik Uneståhl
- Samt viktigast av allt  Utveckling av Healingen via universum själv

Jag har varit anställd på Örnsköldsviks kommun som Klassisk massör och Beröringspedagog tidigare . Men Jag har nu specialiserat mig inom Healing och Medial coaching och som djurkommunikatör samt som Andlig konstnär.

 När jag var 19 år gick jag på regelbunda träffar och kurser för Ambress. Det var  oerhört lärorikt med fantastiska upplevelser med mycket kunskap som jag fick ta del av. Kort därefter vid 20 årsåldern så  flyttade jag till Kalmar och var  lärling hos ett medium/healer  Karin Haraldsson. Jag var hos henne  under ett års tid  och utvecklades mycket under den  tiden, både vad gäller  min mediala sida och min  healingförmåga.

 Min specialitet är att se var energimässiga blockeringar i kroppen  kan ligga och i vilket energi skikt. Traumatiska obearbetade händelser i detta livet eller i  tidigare liv.Det kan ge stagnation i energiflödena. Detta kan påverka oss både mentalt och fysiskt. En av mina viktigaste uppgifter i mitt arbete är att hjälpa människor  att lösa upp dessa blockeringar. Jag hjälper dig  därigenom att hitta ditt sanna jag, så att du därmed  kan göra sunda medvetna val. Med konreta jordnära råd och redskap på vägen kan du sedan ta komandot över 
din fortsatta väg.

Jag är även konstnär och målar tavlor.Det brukar mestadels vara motiv av  änglar, älvor och små knytt . Tavlorna målas/skapas då jag har försatt mig i ett meditativt tillstånd och då brukar motiven växa fram. De motiv som blir till på tavlorna, är meningen att de ska komma till. Var och en av tavlorna förmedlar ett särkilt budskap.Jag vet alltså inte i förväg vad det ska bli.Jag lyssnar på min intuition och bara följer flödet i skapelsen. Dessa tavlor visar jag och säljer sedan på de konstutställningar som jag har runt om i landet. 

Jag målar även  personliga tavlor som energimässigt är healande för just den individen som jag får uppdrag ifrån och känner in under målandes stund. För mer information om min konst kan ni kolla under fliken Konst helande motiv eller Personlig tavla.

Vad gäller mina behandlingar så kan jag ej garantera specifika resultat eftersom det här är en unik resa för var och en och högst individuellt hur resultatet blir för var och en.Beroende på var man är i sin utveckling och sitt eget deltagande och vilja att uppnå den bästa möjliga nivån av Livskvalitet man kan nå.