Medial coaching/vägledning

.

När jag jobbar med medial vägledning/coaching så tonar jag in mig och läser av det som jag får till mig i samarbete med mina guider,  om personen som är aktuell i denna session innan själva mötet eller telefon sessionen startar.

Personen i fråga kan vid inbokningen av sessionen fundera på vad hon/han har för intention och vill uppnå med den mediala coachningen för att komma vidare i sin personliga och
andliga utveckling . Lyfta sådant som är viktigt och i prioritet för stunden. 

 Personen ifråga ringer sedan upp mig på avtalad tid och sessionen börjar. Sessionen pågår i 60 min 


Jag gör också hembesök eller anordnar en tillfällig lokal för personliga möten där medial coaching sker direkt. Vid hembesök om värden ordnar två deltagare till så får den som är värd sin session för 450 kr medan resten av deltagarna betalar fullt pris.

60 min           600 kr

Vid post- eller bankgiro sättes betalningen in minst två dagar innan sessionen ska äga rum.
Vid swish kan belalning göras samma dag (gäller distans/ telefonsession)


Vid personligt möte sker betalning på plats