Välkommen till min hemsida

De flesta av oss vill ha ett liv där vi kan få leva fullt ut. Ett liv där vi kan se möjligheter genom att göra medvetna val och på så vis ta till vara på våra talanger. Ett liv där vi får komma i balans och känna harmoni med tillvaron vi lever i. Allt detta är viktigt för vår hälsa och välbefinnande. Men på grund av samhället vi lever i så kan vi ibland uppleva stressfyllda situationer där det är  lätt att tappa kontakten med sig själv och känna sig vilsen ibland. Vi kan behöva stöd och hjälp på vägen för att hitta hem i oss själva.

Det jag kan erbjuda dig med mitt arbete som healer och medial coach är att hjälpa dig att lösa upp knutar där det råder stagnation. Tillsammans med dig kan jag lyfta fram orsaker som kan ha hindrat dig från att nå din fulla potential. Med den vägledning och de konkreta redskap du får under sessionen så flyger du sedan friare på din fortsatta färd.
Vissa personer behöver en kombination av medial coaching och healing, medan andra endast vill ha antingen healingen eller den mediala coachingen. Sessionen individanpassas efter just ditt behov. 

Healing är energi som består av olika frekvenser. Den healing som kanaliseras genom mig  blir alltid rätt för mottagarens behov. Hur man upplever healingen kan variera från gång till gång beroende på vilken healingfrekvens som för tillfället arbetar. Healing är friskvård i allra högsta grad. Många upplever healingbehandlingar som djupt avslappnande och harmoniska. Healingsessionen är ett tillfälle att finna återhämtning och balans. För mer information om healing och medial coaching, klicka på flikarna i meny
Obs!  Jag kan inte garantera specifika resultat som bot av sjukdomar och tillfrisknande av olika psykiska sjukdomar. Vid allvarlig fysisk eller psykisk ohälsa bör man anlita specialister inom dessa områden.  Healing kan då ses som ett komplement.